नुकताच जाहीर झालेला रॅमन मॅगसेस पुरस्कार कोणास प्रदान केला आहे?

A. सिद्धार्थ वरदराजन
B. रविष कुमार
C. प्रणव गोस्वामी
D. यापैकी कोणी नाही

1 Answer on “नुकताच जाहीर झालेला रॅमन मॅगसेस पुरस्कार कोणास प्रदान केला आहे?”

Leave a Comment