निती आयोगाचे अध्यक्ष कोण असतात?

A. प्रधानमंत्री
B. राष्ट्रपती
C. वित्तमंत्री
D. उद्योग मंत्री

1 Answer on “निती आयोगाचे अध्यक्ष कोण असतात?”

Leave a Comment