नाशिक जिल्ह्यातील चनकापूर हे धरण कोणत्या नदीवर बांधलेले आहे?

A. गोदावरी
B. मौसम
C. दारणा
D. गिरणा

1 Answer on “नाशिक जिल्ह्यातील चनकापूर हे धरण कोणत्या नदीवर बांधलेले आहे?”

Leave a Comment