‘नाबार्ड’ प्रत्यक्षपणे —— ला पतपुरवठा करते.

A. राज्य सहकारी बँक
B. व्यापारी बँक
C. कृषि बँक
D. प्राथमिक पतपुरवठा संस्था

1 Answer on “‘नाबार्ड’ प्रत्यक्षपणे —— ला पतपुरवठा करते.”

Leave a Comment