नक्षलग्रस्त म्हणून जाहीर नसलेला जिल्हा खालीलपैकी कोणता आहे?

A. गडचिरोली
B. चंद्रपूर
C. भंडारा
D. वाशिम

1 Answer on “नक्षलग्रस्त म्हणून जाहीर नसलेला जिल्हा खालीलपैकी कोणता आहे?”

Leave a Comment