नंदुरबार हा जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात आहे?

A. नाशिक
B. धुळे
C. जळगाव
D. अमरावती

1 Answer on “नंदुरबार हा जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात आहे?”

Leave a Comment