ध्वनीचा वेग सर्वाधिक कोणत्या अवस्थेत असतो?

A. स्नायू
B. वायु
C. द्रव
D. निर्वात पोकळी

1 Answer on “ध्वनीचा वेग सर्वाधिक कोणत्या अवस्थेत असतो?”

Leave a Comment