ध्वनीचा प्रसार कशात होत नाही?

A. स्नायू
B. द्रव
C. निर्वात पोकळी
D. वायु

1 Answer on “ध्वनीचा प्रसार कशात होत नाही?”

Leave a Comment