द लास्ट गर्ल या आत्मचरित्राच्या लेखिका ………….. आहे?

A. मलाला युसुफझाई
B. हिलरी क्लिंटन
C. नादिया मुराद
D. अॅना बर्न्स

The author of the autobiography The Last Girl is …………..?

1 thought on “द लास्ट गर्ल या आत्मचरित्राच्या लेखिका ………….. आहे?”

  1. नादिया मुराद
    नादिया मुराद (2018 नोबेल शांतता पुरस्कार विजेती

Leave a Comment