दोन्ही धुवांपासून समान अंतरावर असलेले अक्षवृत्त कोणते?

A. कर्कवृत्त
B. मकरवृत्त
C. विषुववृत्त
D. रेखावृत्त

1 Answer on “दोन्ही धुवांपासून समान अंतरावर असलेले अक्षवृत्त कोणते?”

Leave a Comment