दैनंदिन आहारात फॉस्फरसचा त्रुटीमुळे कोणता विकार संभवतो?

A. रातांधळेपणा
B. अनेमिया
C. गलगंड
D. वाढ खुंटणे

1 Answer on “दैनंदिन आहारात फॉस्फरसचा त्रुटीमुळे कोणता विकार संभवतो?”

Leave a Comment