देशातील दुसरी खाजगी अहमदाबाद – मुंबई दरम्यान कधी सुरू झाली?

A. 25 जानेवारी 2020
B. 19 जानेवारी 2020
C. 19 जानेवारी 2019
D. 25 जानेवारी 2019
Ahmedabad-Mumbai Tejas Express

1 Answer on “देशातील दुसरी खाजगी अहमदाबाद – मुंबई दरम्यान कधी सुरू झाली?”

Leave a Comment