दुहेरी राज्य व्यवस्थेसाठी खालील पैकी कोण प्रसिद्ध आहे?

A. रॉबर्ट क्लाइव्ह
B. लॉर्ड वेलस्ली
C. लॉर्ड रिपन
D. लॉर्ड लिटन

Who among the following is famous for dual state system?

1 Answer on “दुहेरी राज्य व्यवस्थेसाठी खालील पैकी कोण प्रसिद्ध आहे?”

  1. रॉबर्ट क्लाइव्ह
    क्लाइव्हने दोनदा बंगालचा गव्हर्नर म्हणून काम केले (१७५८-६० आणि १७६४-६७).
    बंगालमध्ये दुहेरी सरकारची व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव्हने सुरू केली होती.
    ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने त्याच्या कार्यकाळात प्लासीची लढाई, चिनसुराची लढाई आणि बक्सरची लढाई जिंकली.

Leave a Comment