दीनबंधू 1877 च्या साप्ताहिकाचे संपादक कोण होते?

A. कॄष्णराव भालेकर
B. ज्योतीराव फुले
C. केशव भवाळकर
D. सखाराम परांजपे

1 Answer on “दीनबंधू 1877 च्या साप्ताहिकाचे संपादक कोण होते?”

Leave a Comment