दिल्ली शहरास नॅशनल कॅपिटल टेरिटरीचा दर्जा कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे प्राप्त झाला?

A. 61
B. 69
C. 65
D. 71

1 Answer on “दिल्ली शहरास नॅशनल कॅपिटल टेरिटरीचा दर्जा कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे प्राप्त झाला?”

Leave a Comment