दिल्ली विधानसभेची सदस्य संख्या किती आहे?

A. 78
B. 288
C. 70
D. 545

1 Answer on “दिल्ली विधानसभेची सदस्य संख्या किती आहे?”

Leave a Comment