दक्षिण गंगोत्री हे केंद्र खालीलपैकी कोणत्या सागरात भारताने उभारले आहे?

A. अटलांटिक महासागर
B. प्रशांत महासागर
C. अंटार्क्टिक महासागर
D. हिंद महासागर

1 Answer on “दक्षिण गंगोत्री हे केंद्र खालीलपैकी कोणत्या सागरात भारताने उभारले आहे?”

Leave a Comment