थंड प्रदेशातील जलचर प्राणी व वनस्पती ………… मुळे सुरक्षित राहतात?

A. आर्द्रता
B. दवबिंदू
C. विशिष्ट उष्माधारकता
D. पाण्याचे असंगत आचरण

1 Answer on “थंड प्रदेशातील जलचर प्राणी व वनस्पती ………… मुळे सुरक्षित राहतात?”

Leave a Comment