त्रिमूर्ती व इतर बौद्ध लेण्यांमुळे जगप्रसिद्ध ठरलेली घारापुरी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

A. मुंबई
B. नवी मुंबई
C. ठाणे
D. रायगड

2 Answers on “त्रिमूर्ती व इतर बौद्ध लेण्यांमुळे जगप्रसिद्ध ठरलेली घारापुरी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?”

Leave a Comment