‘त्याला भुतांची भीती वाटायची’ – काळ ओळखा?

A. पूर्ण भूतकाळ
B. साधा भूतकाळ
C. अपूर्ण भूतकाळ
D. रीती भूतकाळ

1 Answer on “‘त्याला भुतांची भीती वाटायची’ – काळ ओळखा?”

Leave a Comment