तीन हजाराहून अधिक लोकसंख्येच्या गावी किती कोतवाल नेमावे लागतील?

A. 1
B. 2
C. 3 तीन हजाराहून अधिक लोकसंख्येच्या गावी किती कोतवाल नेमावे लागतील?
D. 4

1 Answer on “तीन हजाराहून अधिक लोकसंख्येच्या गावी किती कोतवाल नेमावे लागतील?”

Leave a Comment