तारपा’ हे वाद्य कशापासून बनवले जाते?

A. वाळवलेला तंबू
B. वाळवलेला नारळ
C. वाळवलेला भोपळा
D. वाळलेला साग

1 Answer on “तारपा’ हे वाद्य कशापासून बनवले जाते?”

Leave a Comment