तलाव या शब्दाचे कोणते समानार्थी शब्द आहे?

A. कासार, तडाग
B. तरेगिनी, सरिता
C. अवनी, कुंजल
D. यापैकी काही नाही

1 Answer on “तलाव या शब्दाचे कोणते समानार्थी शब्द आहे?”

Leave a Comment