‘डोडो’ हा उडू न शकणारा पक्षी कुठे आढळत होता?

A. ईशान्य भारत
B. मॉरिशस
C. ऑस्ट्रेलिया
D. रशिया
डोडो हा एक नामशेष, न उडणारा पक्षी आहे जो हिंदी महासागरातील मॉरिशस या बेटावर आढळत असे.

1 Answer on “‘डोडो’ हा उडू न शकणारा पक्षी कुठे आढळत होता?”

  1. मॉरिशस

    डोडो हा एक नामशेष, न उडणारा पक्षी आहे जो हिंदी महासागरातील मॉरिशस या बेटावर आढळत असे.

Leave a Comment