डॉ. बाबासाहेब तंत्रज्ञान विद्यापीठ कोणत्या ठिकाणी आहे?

A. रामटेक
B. लोणेरे
C. मालवण
D. नांदेड

1 Answer on “डॉ. बाबासाहेब तंत्रज्ञान विद्यापीठ कोणत्या ठिकाणी आहे?”

Leave a Comment