डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी कोणत्या ठिकाणी बौद्ध धर्म स्वीकारला?

A. मुंबई
B. महाड
C. नागपूर
D. पुणे

1 Answer on “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी कोणत्या ठिकाणी बौद्ध धर्म स्वीकारला?”

Leave a Comment