डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव ‘आंबवडे’ कोणत्या तालुक्यात आहे?

A. मंडणगड
B. खेड
C. चीपळून
D. दापोली

1 Answer on “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव ‘आंबवडे’ कोणत्या तालुक्यात आहे?”

Leave a Comment