डॉ. आंबेडकर यांच्या पहिल्या पत्नीचे नाव काय?

A. आनंदी
B. रमाई
C. ज्योती
D. सावित्री

Dr. What is the name of Ambedkar’s first wife?

1 Answer on “डॉ. आंबेडकर यांच्या पहिल्या पत्नीचे नाव काय?”

  1. रमाई
    रमाबाई भीमराव आंबेडकर (७ फेब्रुवारी १८९८ – २७ मे १९३५) या बी.आर.च्या पहिल्या पत्नी होत्या.

Leave a Comment