डी एन ए म्हणजे…..?

A. डेव्हलपिंग न्यूक्लिक ॲसिड
B. डिऑक्सीरायबोज न्यूक्लिक ॲसिड
C. डीरायबो न्यूक्लिक ॲसिड
D. डिग्रीझिंग न्यूक्लिक ॲसिड

1 Answer on “डी एन ए म्हणजे…..?”

Leave a Comment