‘डायनामाईट’ चा शोध कोणी लावला?

A. एडिसन
B. न्यूटन
C. राईट बंधू
D. नोबेल

1 thought on “‘डायनामाईट’ चा शोध कोणी लावला?”

Leave a Comment