ठक्कर बाप्पा यांनी कोणत्या क्षेत्रातून उल्लेखनीय कार्य केले आहे?

A. राजकारण
B. आदिवासी कल्याण
C. क्षयरोग निर्मूलन
D. राष्ट्रीय एकात्मता

1 Answer on “ठक्कर बाप्पा यांनी कोणत्या क्षेत्रातून उल्लेखनीय कार्य केले आहे?”

Leave a Comment