ज्वाला गुट्टा हि खेळाडू कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे?

A. टेनिस
B. क्रिकेट
C. बॉक्सिंग
D. बॅटमिंटन

1 thought on “ज्वाला गुट्टा हि खेळाडू कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे?”

Leave a Comment