ज्या तापमानास हवा बाष्पाने संतृप्त होते, त्या तापमानास……. म्हणतात.

A. गोठणबिंदू
B. द्रवणांक
C. उत्कलनांक
D. दवबिंदू

1 Answer on “ज्या तापमानास हवा बाष्पाने संतृप्त होते, त्या तापमानास……. म्हणतात.”

Leave a Comment