जेव्हा कुटुंबाचे उत्पन्न खर्चापेक्षा जास्त असते. तेव्हा त्यास…… अंदाजपत्र म्हणतात?

A. तुटीचे
B. शिलकीचे
C. संतुलित
D. यापैकी नाही

1 Answer on “जेव्हा कुटुंबाचे उत्पन्न खर्चापेक्षा जास्त असते. तेव्हा त्यास…… अंदाजपत्र म्हणतात?”

Leave a Comment