जॅब, हुक व अपरकट हे शब्द कोणत्या खेळाशी निगडित आहेत?

A. पोलो
B. हॉकी
C. बॉक्सिंग
D. गोल्फ

1 Answer on “जॅब, हुक व अपरकट हे शब्द कोणत्या खेळाशी निगडित आहेत?”

Leave a Comment