जुलै 2002 ते जुलै 2007 या कालावधीमध्ये भारताचे राष्ट्रपती कोण होते?

A. श्रीमती प्रतिभा पाटील
B. एपीजे अब्दुल कलाम
C. के. आर. नारायण
D. शंकर दयाळ शर्मा

1 Answer on “जुलै 2002 ते जुलै 2007 या कालावधीमध्ये भारताचे राष्ट्रपती कोण होते?”

Leave a Comment