जिल्हास्तरावरील पोलीस खात्याचा प्रमुख …….. असतात?

A. पोलीस निरीक्षक
B. पोलीस अधीक्षक
C. पोलीस आयुक्त
D. पोलीस महानिरीक्षक

1 Answer on “जिल्हास्तरावरील पोलीस खात्याचा प्रमुख …….. असतात?”

Leave a Comment