जिभेच्या मध्यभागावर कोणत्या स्वादाचे ज्ञान होते

A. आंबट
B. गोड
C. कडू
D. खारट

1 Answer on “जिभेच्या मध्यभागावर कोणत्या स्वादाचे ज्ञान होते”

Leave a Comment