जातीय निवाडा 1932 मध्ये कोणी घोषित केला होता?

A. विस्टन चर्चिल
B. रॅम्से मॅकडोनाल्ड
C. महात्मा गांधी
D. क्लेमंट ऍटली

1 Answer on “जातीय निवाडा 1932 मध्ये कोणी घोषित केला होता?”

Leave a Comment