जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे?

A. जिनिव्हा
B. रोम
C. मनिला
D. लंडन

1 Answer on “जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे?”

Leave a Comment