जम्मू व काश्मीर या राज्यांमधील सलाल जलविद्युत प्रकल्प….. या नदीवर आहे?

A. रावी
B. बीएफ
C. चिनाब
D. व्यास

1 Answer on “जम्मू व काश्मीर या राज्यांमधील सलाल जलविद्युत प्रकल्प….. या नदीवर आहे?”

Leave a Comment