जगातील सर्वाधिक गतीने वाढणारा सजीव?

A. ब्ल्यू व्हेल
B. शार्क
C. डॉल्फिन
D. ऑक्टोपस

1 Answer on “जगातील सर्वाधिक गतीने वाढणारा सजीव?”

Leave a Comment