जगप्रसिद्ध खजुराहो लेनि कोणत्या राज्यात आहेत ?

A. राजस्थान
B. मध्यप्रदेश
C. बिहार
D. वरीलपैकी नाही

1 Answer on “जगप्रसिद्ध खजुराहो लेनि कोणत्या राज्यात आहेत ?”

Leave a Comment