छत्रपती शाहू महाराजांच्या राज्यारोहणाचा कार्यक्रम कोणाच्या हस्ते झाला?

A. जी.के. गोखले
B. गो.ग.आगरकर
C. लॉई हॅरीस
D. रा.गो. भांडारकर

1 Answer on “छत्रपती शाहू महाराजांच्या राज्यारोहणाचा कार्यक्रम कोणाच्या हस्ते झाला?”

Leave a Comment