चुंबकाची आकर्षण शक्ती त्याच्या कोणत्या भागात असते?

A. मध्यभागी
B. टोकांशी
C. कडेला
D. मध्यापासून थोडी दूर

1 Answer on “चुंबकाची आकर्षण शक्ती त्याच्या कोणत्या भागात असते?”

Leave a Comment