चिमणी घरटे बांधत होती काळ ओळखा?

A. पूर्ण भूतकाळ
B. अपूर्ण भूतकाळ
C. साधा भविष्यकाळ
D. रीती भूतकाळ

1 Answer on “चिमणी घरटे बांधत होती काळ ओळखा?”

Leave a Comment