चिमणी आकाशात उडाली. काळ होता.

A. वर्तमानकाळ
B. भूतकाळ
C. भविष्यकाळ
D. चालू वर्तमानकाळ

1 Answer on “चिमणी आकाशात उडाली. काळ होता.”

Leave a Comment