‘चिपको चळवळ’ हि कशाशी संबंधित आहे?

A. व्याघ्र संवर्धन
B. जलसंवर्धन
C. वृक्षतोड
D. धरण संरक्षण

1 Answer on “‘चिपको चळवळ’ हि कशाशी संबंधित आहे?”

Leave a Comment