….. चिन्हाच्या ठिकाणी कोणता अंक येईल? 36 : 12 :: 45 : .. ?

A. 10
B. 15
C.16
D. 14

1 Answer on “….. चिन्हाच्या ठिकाणी कोणता अंक येईल? 36 : 12 :: 45 : .. ?”

Leave a Comment