चांगदेव (जळगाव) या तीर्थक्षेत्राजवळ कोणत्या नद्यांच्या संगम झाला आहे ?

A. तापी-पूर्णा
B. तापी-पांझरा
C. तापी-गोमई
D. तापी-मुळा

1 Answer on “चांगदेव (जळगाव) या तीर्थक्षेत्राजवळ कोणत्या नद्यांच्या संगम झाला आहे ?”

Leave a Comment